Szolgáltatásaink

Személyi sérüléses kárrendezés

Személyi sérüléses kárrendezés

Veszélyes, felpörgetett világban élünk, ezért bármikor előfordulhat, hogy önhibánkon kívül baleset áldozatává válunk, és általa komolyabb személyi sérülést szenvedünk el.

Ilyenkor a jog lehetőséget biztosít a keletkezett károknak (vagy nem vagyoni sérelmet kompenzáló sérelemdíjnak) az okozóval, illetve bizonyos esetekben a helytállásra köteles biztosítóval szembeni érvényesítésére. Sajnos azonban a polgári jogi kárigény érvényesítésére vonatkozó lehetőségeinkkel mi, károsultak általában nem igazán vagyunk tisztában.
A mindennapi életünkben egyre több „veszélyes üzem”-mel találkozhatunk, azaz olyan gépekkel, eszközökkel, eljárásokkal, melyek működtetése során már viszonylag kisebb „hiba” is nagyobb tragédiákat tud okozni.
Az egyik legalapvetőbb “veszélyes üzem”, amivel minden nap, mindannyiunknak “dolga” van: a gépjármű. Gondoljunk csak bele, milyen gyakori a közlekedési balesetekből származó személyi sérülés vagy halál!
Amennyiben egy ilyen szerencsétlenség vétlen elszenvedői, vagy az elhunyt hozzátartozói vagyunk, úgy az okozó jármű mögött álló kötelező gépjármű felelősség biztosítójától joggal kérhetjük a keletkezett károk megtérítését, illetve a bennünket ért nem vagyoni sérelem kompenzálását.

A közlekedési balesetek gyakorisága miatt a mi ügyeink 99%-a is az ilyen személyi sérülésekhez köthető. Biztosítási szakjogász kollegáimmal közösen a megfelelő szakértelemmel és széleskörű tapasztalattal felvértezve vállaljuk az ilyen kárügyek intézését, valamint a személyi sérüléses kárképviseletet:
Alapvető fontosságú, hogy a kárigények személyre szabottan, a lehető legteljesebb körűen kerüljenek előterjesztésre, és ezáltal sikeres érvényesítésre. A felelősség-alapú kárrendezés során ugyanis a károsultat terheli az úgynevezett “bizonyítási teher”; azaz neki kell megfogalmaznia és bizonyítania, hogy a balesetből fakadóan milyen kárai merültek fel. Természetesen már egy ilyen kárigény megfogalmazása kapcsán is számos olyan speciális aspektus adódhat (és adódik is), amire laikusként nem is gondolna az ember.

A közlekedési balesetek nem csak a balesetet elszenvedők személyében, de az érintett gépjárművekben is komoly károkat tudnak okozni, amelynek kárrendezésében ugyancsak hathatós segítséget tudunk nyújtani.

Természetesen nem csak a közlekedési eszközök számítanak veszélyes üzemnek; személyi sérülést okozhatnak továbbá vadászbalesetek, vagy üzemi- és munkabalesetek is, melyekkel kapcsolatban egyaránt számíthat segítségünkre és szakértelmünkre.

Gépjármű kárrendezés

Szinte kivétel nélkül tapasztalhattuk már azt a bosszantó helyzetet, amikor úgy érezzük: érdekeink süket fülekre találnak, ügyünkben nem kapjuk meg a megfelelő kiszolgálást a biztosítótól.

Legyen szó egy összetört autó javításáról, vagy egy totálkáros jármű cseréjéről, a költségek minden esetben magasra szökhetnek. Nem megfelelő kárigénylés, vagy jogaink hiányos ismerete esetén bizony súlyos tízezrekkel soványabb maradhat a pénztárcánk az ügy lezártakor.

Csapatommal az ilyen bosszantó helyzetek esetén is szívesen látjuk el Önt tanáccsal, vagy vállaljuk szakmai képviseletét, hogy Ön a gépjárművét ért kárral kapcsolatos valamennyi jogcímen megkapja az Önt megillető kártérítést.

Gépjármű kárrendezés
Vadászbaleset

Vadászbaleset

Hobbi, hivatás, sport… Bárminek is tekintjük, sajnos évről évre bebizonyosodik: a vadászat nem csak szórakozás, hanem komoly veszélyforrás is, éppen ezért nem véletlen, hogy a jog a fegyverhasználatot szintén veszélyes üzemnek minősíti.

Jómagam is rendelkezem vadászvizsgával, így saját tapasztalatból tudom: ahol az emberi tényező jelen van, ott bármikor, bárki végzetes történések tanúja lehet.
Noha az ilyen sajnálatos esetekre a kötelező élet- és balesetbiztosítás által nyújtott biztosítási szolgáltatás ad némi vigaszt és kompenzációt, sokan megfeledkeznek ilyenkor a balesetet okozó vadász vadász-felelősségbiztosításán alapuló, biztosítóval szembeni kárigény érvényesítésről.

Csakúgy, mint minden egyéb személyi sérüléssel járó károkozás esetén, ilyenkor is a károsultnak, vagy megbízottjának kell a kárigényt előterjesztenie, igazolnia, bizonyítania.
Éppen ezért fontos, hogy a történteket felelős gondolkodással kezeljük, kárigényünket szakszerűen, időben benyújtsuk. Forduljon hozzánk bizalommal szakmai segítségért!

Egyéb biztosítási tanácsadás

Legyünk bármilyen óvatosak és körültekintőek, az élet bármely területén, bármikor érhet minket személyes, vagy anyagi kár.

Nem igaz, hogy csak a közlekedésben, vagy egy kockázatos hobbinak köszönhetően vagyunk veszélynek kitéve, hiszen bármikor megcsúszhatunk egy síkosabb járdán, kigyulladhat a házunk, vagy fordulhat szerencsétlen irányba a kellemesnek induló nyaralásunk. Manapság már az ilyen, és hasonló élethelyzetekben esetlegesen fellépő kockázati események okozta hátrányok kompenzálása érdekében is köthetünk (és gyakran kötünk is) biztosítást.

Sajnos azonban ha megtörténik a baj, az ilyenkor a történtekre fedezetet nyújtó biztosítási szerződés gyakran – szándékosan – nehezen értelmezhető.
Éppen ezért készséggel állunk az Ön rendelkezésére az apróbetűs részek értelmezésében és teljes körű támogatást nyújtunk, hogy Ön a kára alapján a lehető legjobb és legteljeskörűbb szolgáltatást kapja meg a biztosítótól.

Egyéb biztosítási tanácsadás
Segítő fél közvetítői eljárásban

Segítő fél közvetítői eljárásban

A más általi károkozásnak nem csak polgári jogi, de olykor büntetőjogi, illetve szabálysértési következményei is adódhatnak, mely esetben a kárt okozó személlyel szemben induló büntető, illetve szabálysértési eljárásban a károsult, mint sértett fél vesz részt. Tipikus példa lehet a 8 napon túl gyógyuló személyi sérülést eredményező közúti baleset okozása. Ebben az esetben a történteket okozóval szemben ’közúti baleset gondatlan okozásának vétsége’ címen felelősségre vonása indulhat meg. A büntetőeljárás kiváltására van lehetőség, amennyiben a vétkes fél – megbánása jeléül – egy közvetítői eljárás során közvetlenül a sértett számára jóvátételt nyújt.

Ha az okozó elismeri a felelősségét, és a felek egyöntetűen kérik, úgy az illetékes ügyészség/bíróság dönt arról, hogy az ügy körülményeire való tekintettel – a büntetőeljárást felfüggesztve – engedélyezi a közvetítői eljárást. Ezzel biztosít lehetőséget, hogy az okozó és sértett oldal között kialakuljon egy párbeszéd, melyben a felek feltérképezhetik, hogy milyen jóvátételben tudnak megegyezni az okozó büntetésének kiváltásaként.

A közvetítői eljárás lefolytatására kirendelt közvetítő, vagy mediátor egyezségben rögzíti a felek által kölcsönösen meghatározott és elfogadott jóvátételt, amelynek fejében a sértett el tud tekinteni az okozó büntetőjogi felelősségre vonása alól, illetve amivel a vétkes „megváltja” a büntetlenségét.

Fontos szempont a jóvátétel meghatározása során, hogy sértett fél érdekei is megfelelően érvényesüljenek és a ‘párbeszéd’ a károsult számára is elégséges, megfelelő eredménnyel záruljon.

Az ilyen jóvátételi eljárásban tudunk Önnek, mint károsultnak térítésmentesen támogatást, tanácsadást, illetve szükség esetén segítői jelenlétet nyújtani, hogy a mediációs folyamat az Ön számára is teljes mértékben sikeresen, megelégedéssel és a legnagyobb hasznossággal menjen végbe.

Biztosítási szakjogász ügyvédi képviselet

Sajnos előfordul, hogy egy ügyben – minden igyekezet ellenére – nem a kívánt irányba folyik a kommunikáció a biztosítóval.

Ilyenkor, hogy a legjobb eredményre jussunk, az ügyfeleinkkel gyakran jutunk arra a döntésre, hogy a csapatunkat több évtizedes tapasztalattal támogató biztosítási szakjogász ügyvéd kollégákat hívjuk segítségül.

Mint oly’ sok más hivatásban, a jogban is megvannak a különböző szakterületek. Mi hisszük, hogy esetünkben a biztosítási ügyekre szakosodott ügyvéd kollégák képesek a képviselet legmagasabb és legnívósabb fokát nyújtani – peren kívül, de akár peres eljárásban is.

Ezért bátran vállaljuk az Ön ügyének biztosítási szakjogász ügyvédi képviseletét is, hogy Ön valóban a lehető legkomolyabb szaktudást és támogatást kapja meg érdekeinek védelmében.

Biztosítási szakjogász ügyvédi képviselet

Kapcsolat

 

Az alábbi elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba:

E-mail: simon@okasz.hu
Telefonszám: +36 30 6527900

Vagy írjon nekünk itt:

Minden jog fenntartva | OKASZ - Országos kárszakértés és kárrendezés | Adatvédelmi szabályzat